banner area


Informazión


O Serbizio d'Urbanismo d'o Conzello de Uesca desenrolla as funcions municipals relacionadas con l'actuazión urbanistica: planiamiento e chestión, lizenzias e disziplinas urbanisticas, conserbazión d'edeficazión, proyectos e obras munizipals e planificazión e implantazión d'obras de biabilidat e infraestructuras.