nuevas_tecnologias

Informazión


L'Aria de Nuebas Tecnolochías d'o Conzello de Uesca s'encarga de chestionar, mantener e actualizar o rete munizipal. Entre as suyas funzions ye la d'ufrir soporte tecnico a os usuarios d'o Concello, chestionar a seguranza d'os sistemas informaticos u aprestar proyectos e plegos de serbizios u productos tecnolochicos pa a implantazión de nuebas tecnolochías, entre atras cuestions.

Tamién s'encarga d'os serbizios relacionaus con a telefonía u a bidiobichilanzia e engloba o Departamento d'Estatisticas, en  que se treballa con bel serbizio d'o Conzello como o Padrón e o Zenso munizipal.


Dó somos

 

Área de Nuevas Tecnologías
Plaza Catedral, 1, 22002 - Huesca
Telefono: 974 292 108
Correu-e: informatica@huesca.es