Cartas, imbitazions, salutazions

Cómo fer...? Cartas, imbitazions, salutazions...

Dende aquí t’aduyamos a escribir cartas, imbitazions, salutazions, e tot lo que te pete pa relazionar-te.

Si tiens bel texto que traduzir a l’aragonés e no sabes fer-lo,

¡Pasa por a Ofizina e t’aduyamos!