economia_y_hacienda

Informazión


En iste apartau se replega informazión sobre os presupuestos d’o Conzello de Uesca, d’o Patronato Munizipal d’Esportes, d’a Fundazión Publica Zerclo Oszense e d’o Palazio de Congresos. Tamién se i publica informazión relazionada con a eboluzión d’a deuta biba d’o Consistorio oszense e atros datos d’interés.

Dó somos

 

Palacio Municipal
Plaza Catedral, 1, 1º Planta
22002 - Huesca
Telefono:
974 292 114
Correu-e:
intervencion@huesca.es

Orario:
de luns a biernes, de 9 a 14 horas