bomberos

Informazión


Un equipo umano e material conforma o Serbizio d’Extinzión d’Inzendios e Salbamentos d’o Conzello de Uesca, dependién d’a Conzellería de Seguranza ziudadana. Iste Serbizio s’encarga d’extinguir inzendios e realizar salbamentos de personas, pero, amás, tiene como obchetibo primordial millorar as condizions de seguranza d’os ziudadanos.

Dó somos

Parque de Bomberos
Ronda Agustinos, 3. 22001 Huesca
Teléfono Emergencias:
974 22 00 00
Tel. Averías y Consulta:
974 22 55 00
Fax:
974244486
Correo:
bomberos@huesca.es