Área de Alcaldia


Informazión


A corporazión actual, constituida zaga as elezions munizipals de mayo de 2015, consta de 25 miembros, e pertenexen a zinco formazions politicas:

Partido Socialista Obrero Español (PSOE): alcalde e siet rechidors

Cambiar Huesca: cuatre rechidors-

Aragón Sí Puede Huesca: 2 rechidors

Partido Popular (PP): 9 rechidors

Ciudadanos (C´s): 2 rechidors

L’alcalde de Uesca ye Luis Felipe Serrate, d’o Partido Socialista Obrero Español (PSOE). 

Dó somos

 

Palacio Municipal

Plaza Catedral, 1
22002 - Huesca
Telefono:
974 292 109
Fax:
974 292 101
Correu-e:
alcaldia@huesca.es